OPIS PROJEKTU

Inteligentny Rozwój
2014-2020

POLSKI BIOGAZ Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości:
880 000,00 PLN na realizację projektu pn. „Zastosowanie metod uczenia maszynowego AI do sterowania procesem mobilnej biogazowni".

Celem projektu jest zwiększenie produkcji metanu o 20% przy utrzymaniu tych samych ilości substratów w stosunku do bieżących wartości, dzięki zastosowaniu metod uczenia maszynowego AI do sterowania procesem mobilnej biogazowni.

Wynikiem finalnym projektu będzie powstanie systemu optymalizującego wytwarzanie metanu, bazującego na algorytmach głębokich sieci neuronowych, poprzez opracowanie modelu matematycznego sieci oraz systemu sterowania bazującego na udoskonalonym w procesie ewaluacji algorytmie w celu optymalizacji procesu wytwarzania metanu, dla dowolnego składu substratów, przy założeniu zwiększenia efektywności na poziomie nie mniejszym niż 20% w stosunku do średniej rynkowej dla danego zbioru substratów.

Projekt jest współfinansowany w ramach "Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020".

POLSKI BIOGAZ © 2022